jaunumi

 

BALTA izmaksā līdz šim lielāko atlīdzību īpašuma segmentā

Apdrošināšanas sabiedrība BALTA (PZU grupa) kokapstrādes uzņēmumam AS „Latvijas Finieris” izmaksājusi lielāko atlīdzību īpašuma segmentā ne tikai BALTA, bet visas Latvijas apdrošinātāju nozares vēsturē. Atlīdzība 4,8 miljonu eiro apmērā izmaksāta par zaudējumiem, kas AS „Latvijas Finieris” bija radušies pēc uzņēmuma rūpnīcā „Lignums” notikušā ugunsgrēka. Pēc divu gadu intensīva darba ir pabeigta lielākā daļa no rūpnīcas ēkas rekonstrukcijas un atjaunošanas darbiem. BALTA Atlīdzību departamenta direktors Ingus Savickis norāda, ka apdrošināšanas sabiedrības ieguldījums rūpnīcas atjaunošanā ir ne tikai izmaksātā atlīdzība, bet arī nepārtraukts atbalsts rūpnīcas atjaunošanas darbu procesa laikā. „Apdrošinātājs nav tikai finanšu institūcija, kas nodrošina atlīdzības izmaksu, – apdrošinātājs ir klienta sadarbības partneris, kas sniedz atbalstu negadījuma seku novēršanā, rekonstrukcijas un atjaunošanas darbos. Šo teju divu gadu laikā pēc ugunsgrēka AS „Latvijas Finieris” rūpnīcā „Lignums” ir pabeigta lielākā daļa no rūpnīcas ēkas rekonstrukcijas un atjaunošanas darbiem,” skaidro I.Savickis. Pirmie mēneši pēc ugunsgrēka bija visintensīvākie. Tika veikta objekta apsekošana, kuras laikā pieaicināti ugunsgrēku tehniskie eksperti cēloņa noskaidrošanai, un bojājumu novērtēšana, ar AS „Latvijas Finieris” saskaņota glābšanas darbu uzsākšana, epicentra „iekonservēšana”, jumta pagaidu nostiprināšana, bojātās jumta daļas demontāža un žāvēšanas darbu uzsākšana, lai uzņēmums daļēji varētu atsākt ražošanu. Ņemot vērā AS „Latvijas Finieris” efektīvo risku vadību, pieaicināto ārējo ekspertu (t.sk. bojāto iekārtu ražotāju) ieteikumus, kā arī AS „Latvijas Finieris” un BALTA veiksmīgo dialogu, apdrošināšanas atlīdzības izmaksas process tika organizēts ātri un efektīvi. Māris Būmanis, AS „Latvijas Finieris” rūpnīcas „Lignums” direktors, uzsver, ka rūpnīcas atjaunošana ir paraugs apdrošinātāja un uzņēmuma sadarbībai vienota mērķa sasniegšanai. „Lai atjaunotu ražotni un likvidētu nelaimes gadījumā radušos bojājumus, neizmērojams atbalsts bija BALTA, kas ne tikai sniedza finansiālu atbalstu, bet arī bija klāt visos atjaunošanas darbos,” tā M. Būmanis. Gan apdrošināšanas kompānijas BALTA, gan AS „Latvijas Finieris” vadība apliecina, ka ilgtermiņa sadarbība starp apdrošināšanas kompāniju un tās klientu ir patiesi produktīva un veiksmīga tad, ja abas puses vienādi izprot un risina radušos problēmjautājumus.  

Lasīt vairāk
 

Ministru prezidents atklāj starptautisku meža nozares konferenci Rīgā

„Meža nozare ir viena no lielākajām un tautsaimniecībai nozīmīgākajām nozarēm Latvijā un ir pelnījusi uzticību no valsts puses,” – ar šādiem vārdiem Ministru prezidents Māris Kučinskis trešdien, 28. septembrī atklāja starptautisko meža nozares konferenci „Meža nozare bioekonomikai: iespējas un izaicinājumi klimata pārmaiņu gadsimtā”. Konference Rīgā notiek, lai precīzāk iezīmētu potenciālo Latvijas meža nozares attīstības ceļu un gūtu jaunas idejas nākotnei. Konferenci Rīgā atklāja Ministru prezidents Māris Kučinskis, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Jans Vidbergs. „Meža nozare ir lielākā eksporta nozare Latvijā, meži - viena no mūsu nacionālajām bagātībām. Pasaules attīstītajās valstīs lēmumu pieņēmēji ir dzīvesgudri cilvēki, kuriem ir pragmatisks skatījums uz dabas bagātību izmantošanu, kas ir viņu rīcībā. Arī mums ir jāapzinās, ka, ignorējot tam piemērotos dabas resursus, ilgstoši noturēt pierasto labklājības līmeni nebūs iespējams. Tāpēc valsts politikai ir jābūt vērstai uz to, lai resursu ilgtspējīga pieejamība netiktu apdraudēta, bet pieejamie resursi tiktu maksimāli apsaimniekoti. Ir nepieciešama efektivitāte visos nozares ķēdes posmos – no meža audzēšanas un kopšanas līdz produkta izstrādei. Katram zemes hektāram jābūt maksimāli efektīvi izmantotam. Latvijas mežu nozare ir pelnījusi uzticību no valsts puses,” konferences sākumā norādīja Māris Kučinskis, uzsverot, ka meža nozare finansiāli nodrošina valsts pastāvēšanu. Tāpat M.Kučinskis norādīja, ka vēl ir iespējams kāpināt meža resursu izmantošanu, attīstot bioekonomiku – izmantot koku un ražot tā izstrādājumus ar pievienoto vērtību. Tas paredz vairākus mājas darbus. Valdības līmenī - pārskatīt esošos būvnormatīvus, lai atļautu koku kā būvmateriālu izmantot būvēs, kas ir augstākas par diviem stāviem. Taču tas paredz mājas darbu arī nozares spēlētājiem – pierādīt, ka koks ilgtermiņā ir izdevīgāks materiāls. Arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs savā uzrunā akcentēja, ka meža nozare ir viena no būtiskākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā ar ievērojamu ieguldījumu Latvijas ekonomikā. „Meži klāj vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas un nodrošina tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību. Vairāk nekā 80 tūkstoši darbavietu Latvijā ir saistītas ar mežu un meža nozari, nodrošinot darbavietas arī lauku reģionos,” konferencē min Jānis Dūklavs. Zemkopības ministrs arī norādīja, ka konferences laikā dalībniekiem svarīgi dalīties pieredzē, kā saglabāt nozares starptautisko konkurētspēju, kā efektīvāk un ilgtspējīgāk izmantot atjaunojamos resursus un zemi, kādi ir iespējamie meža nozares attīstības ceļi bioekonomikas laikmetā, lai attīstītu tādu ražošanu, kas izmanto biomasu, rada augstu pievienoto vērtību un maz atlikumu. Savukārt Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā direktors Jans Vidbergs izteica gandarījumu, ka Ziemeļvalstu pārstāvjiem ir sniegta iespēja dalīties savā meža apsaimniekošanas pieredzē un dot savu ieguldījumu meža stratēģijas pilnveidei Latvijā. Biedrības „Zaļās mājas” organizētā meža nozares konference visas dienas garumā norisinājās Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4, Rīgā. Konferencē augsta līmeņa eksperti no tādām mežu lielvalstīm kā Zviedrija un Somija klātesošos iepazīstinās ar jaunākajām tendencēm meža nozarē.  

Lasīt vairāk